Hạt điều tẩm gia vị, hạt điều rang

Hạt điều rang muối

Hạt điều muối ly 175g

Chi tiết

Hạt điều rang muối 454g

Chi tiết