hành lá sấy, nông sản sấy, bột báng, bột khoai, hạt điều

Bán thành phẩm

Bột báng được sản xuất theo tiêu chuẩn có thể xuất khẩu đi nhiều nước. Qui cách đóng gói theo nhu cầu của khách hàng
Hành lá, cắt 3mm, sấy khô bằng công nghệ sấy lạnh lưu giữ tốt nhất màu sắc và giá trị dinh dưỡng của hành lá. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn xuất khẩu và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng
Bột khoai được sản xuất theo tiêu chuẩn có thể xuất khẩu đi nhiều nước. Qui cách đóng gói theo yêu cầu của khách hàng