Bột báng

xuất khẩu

Bột báng

Bột báng được sản xuất theo tiêu chuẩn có thể xuất khẩu đi nhiều nước. Qui cách đóng gói theo nhu cầu của khách hàng

Bột báng được sản xuất theo tiêu chuẩn có thể xuất khẩu đi nhiều nước. Qui cách đóng gói theo yêu cầy của khách hàng