Hành lá sấy

xuất khẩu

Hành lá sấy

Hành lá, cắt 3mm, sấy khô bằng công nghệ sấy lạnh lưu giữ tốt nhất màu sắc và giá trị dinh dưỡng của hành lá. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn xuất khẩu và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng

Hành lá, cắt 3mm, sấy khô bằng công nghệ sấy lạnh lưu giữ tốt nhất màu sắc và giá trị dinh dưỡng của hành lá. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn xuất khẩu và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.